Domov

ŠÚV Kremnica

Medzinárodné sympózium, Turnov 2016

Po troch rokoch sa opäť konalo Sympózium umelecko-priemyselných škôl Libereckého kraja a my sme boli jeho súčasťou! 
Miestom nášho pôsobenia sa od 17.9. do 24.9. 2016 stal Turnov - mesto preslávené Českým granátom a najmä šikovnosťou brusičov kameňov. Účastníkmi z našej strany boli pre tento krát študenti IV. ročníka -
Natália Ižáková a Dorota Sloviaková za oddelenie "Zlatníctvo a strieborníctvo", ktoré si zvolili dielňu "Brúsenie drahých kameňov";  
Dávid Čerťanský a Jakub Šulík zastupujúci oddelenie "Umelecké zámočníctvo a kováčstvo", ktorí v Turnove pracovali na rovnakom oddelení.

Témou tohoto ročníka boli "HORIZONTY". Študenti sa jej zhostili veľmi dobre, najmä ak vezmeme v úvahu krátku dobu na realizáciu a rovnako nové technológie ktoré si museli veľmi rýchlo osvojiť, aby boli schopní svoje predom pripravené návrhy zrealizovať. 

 Presvedčte sa sami o ich šikovnosti 

 

 

 

 

 

Žiacka práca v Dubline

Majiteľ reštaurácie v Dubline nás oslovil s požiadavkou vytvoriť plastiku na tému dievčatko s husou. Ide o námet, ktorý je priamo spojený s názvom reštaurácie - "Girl and the Goose" 

Návrh: Dávid Čerťanský a Jakub Šulík
Realizácia v spolupráci s absolventom našej školy - Ondrejom Daubnerom 

Priestorový model 

 

hotová plastika: 

 

reštaurácia "Girl and the Goose" v Dubline v ktorej je plastika uložená

 

 

Naša spolupráca so zámkom Vígľaš

Naši študenti nelenia a rozvíjajú svoje schopnosti aj mimo priestorov školy!
Hotel The Grand Vígľaš nás oslovil s požiadavkou vytvoriť nástennú maľbu v interiéri zámku a tu už môžete vidieť výsledok práce študenta Dávida Čerťanského (odbor "Umelecké kováčstvo a zámočníctvo") v spolupráci s pedagógm Mgr. A. Jánom Arendárikom.

 

 

     

rodičovské združenie

Vážení rodičia pozývame Vás na rodičovské združenie v nedeľu 4.9.2016 o 15.00 hod. do auly školy na II. poschodí.

Ubytovávanie na školskom internáte od 16.00 hod.

Slávnostné otvorenie školského roka bude v pondelok 5.9.2016 o 16.00 hod.

Pre akékoľvek informácie je Vám k dispozícii tel.č. 0915 808 916 .

 
Strana 1 z 6

ako to u nás vyzerá