cenník obedov

 

cenník obedov 2015 – 2016

 

Kategória stravníkov

(internátne školy

stravníci

od 15-18/19 rokov)

raňajky             +              desiata

 

obed

 

olovrant           +             večera

 

 

SPOLU

 

Internátni žiaci

0,91 €

 

  1,77 €

 

1,25 €

3,93 €

 

Dochádzajúci žiaci

-

  1,77 €

-

1,77 €

Zálohové platby:

Mesiac

Počet dní

Výška platby

Dochádzajúci žiaci

Internátni žiaci

September

20

35,40 €

78,60 €

Október

20

35,40 €

78,60 €

November

20

35,40 €

78,60 €

December

16

28,32 €

62,88 €

Január

16

28,32 €

62,88 €

Február

19

33,63 €

74,67 €

Marec

15

26,55 €

58,95 €

Apríl

21

37,17 €

82,53 €

Máj

22

38,94 €

86,46 €

Jún

22

38,94 €

86,46 €

 

Výška sumy  na úhradu  bola vypočítaná nasledovne:  priemerný počet dní za mesiac  x hodnota stravnej jednotky podľa kategórie stravníkov.  

Stravné lístky sa môžu použiť počas celého školského roka.

Neodstravované stravné lístky sa nepreplácajú

( tzn., že žiaci si musia kontrolovať stav lístkov)

Ako zaplatiť?

-  bezhotovostne  na účet školy do 25 - teho dňa (platba už musí byť  pripísaná!!!) v  kalendárnom  mesiaci na nasledujúci mesiac

Číslo účtu :                                          SK7809000000005038735961 pre žiakov SŠUV

Variabilný symbol :                      mesiac / rok   (napr. september 2015 označiť ako 0914)

Konštantný symbol :                      0308

Správa pre prijímateľa :               uviesť meno a priezvisko stravníka + triedu

Kedy?

od augusta do mája, vždy najneskôr do 25. kalendárneho dňa v mesiaci (prvá platba do 25. augusta)

Prevzatie stravných lístkov:

 študenti v termíne od 25. dňa  v mesiaci ( po úhrade stravného ) počas stránkových dní na sekretariáte


 

 

ako to u nás vyzerá