Domov o škole pedagógovia odb.predmetov Mgr. Juraj Cinkanič

Mgr.Juraj Cinkanič

Mgr. Juraj Cinkanič

1989 - 1993 absolvent ŠÚV Kremnica odbor Umelecké kováčstvo a zámočníctvo

1994 - 2005 živnostník v umeleckom kováčstve

2004 - 2010 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Učiteľ technických odborných predmetov špecifikácia didaktika, technológie kovov

2005 - dodnes učiteľ odborných predmetov SŠÚV Kremnica
 

ako to u nás vyzerá