Domov

DESIGN

Chcete sa stať dizajnérom? Príďte študovať design do Kremnice.

U nás sa naučíte:

- pracovať s 3D programom Rhinoceros

- pracovať s profesionálnymi grafickými programami Adobe Photoshop a Ilustrator

 

- dizajnérsku kresbu

 

- postup ako navrhnúť originálny produkt s ohľadom na všetky kritériá dizajnu

- zhotovovať  sadrové formy, ďalej technológiu laminovania, prácu s lukoprénmi a živicami

- práca s ďalšími materiálmi ako drevo, kov, plast

- Práca študentov zahŕňa predovšetkým tvorbu interiérových prvkov, návrhy obalov, svietidiel, nábytku,  bytových doplnkov, ale i základné tvarové štúdie karosérie automobilov.

- individuálny prístup vo výučbe

- možnosť pokračovať v  kreatívnych smeroch štúdia - TU Zvolen, VŠVU Bratislava, VŠMU Bratislava, TU Košice, TU Bratislava...

alebo pracovať v reklame, v grafických či interiérových štúdiách.

pozrite si práce našich žiakov:

http://www.suv.sk/index.php?option=com_expose&Itemid=82

http://www.suv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=94