Domov

Zahrajme sa na dizajnérov-vyhodnotenie

Naša škola vypísala v minulom školskom roku kreatívnu súťaž pre deti ZŠ a ZUŠ na nové hry pre detský vozeň. Do súťaže prišlo 19 prác zo 4 škôl.

Po starostlivom posúdení komisiou našich 5 učiteľov odborných

predmetov sme usúdili, že odmeníme všetkých zúčastnených. Prekvapili nás skvelé nápady detí a

veľká kreativita, pričom takmer každý by sa dal dopracovať do realizačnej fázy.

Potrebovali sme však vybrať jeden návrh ako víťazný. Kritériom hodnotenia bol dobrý nápad

a zároveň jednoduchá realizovateľnosť. V náročnom prostredí vlaku, kde denne prejde niekoľko

desiatok ľudí a každý sa chvíľu zahrá, dostávajú hry poriadne zabrať. Preto sme vybrali ako víťazný

veľmi jednoduchý a vtipný návrh „ Napodobni zvieratká“ od Timey Mackovej, 4. A, zo ZŠ Fričovce.

Momentálne je tento návrh vo fáze realizácie v stolárskej dielni.

Každému zúčastnenému žiakovi teda posielame drevený prívesok na kľúče, ktorý sme pre nich vyrobili. Timea navyše získava

tabuľku na dvere s medveďom s nápisom „vitajte“. Pre jej základnú školu Fričovce posielame ešte 2 sady farieb,

za najväčšie množstvo poslaných návrhov.

Detský vozeň, je momentálne v generálnej rekonštrukcii, po 1 roku prevádzky. Nové hry sú vo výrobe

a čoskoro by mal byť vozeň zaradený do bežnej prevádzky a cestovať po Slovensku.