Domov o škole prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

pozri podtitulok kritériá pre prijatie

 

ako to u nás vyzerá