Umelecký kováč

Dĺžka štúdia 4 roky

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

Kováčske remeslo bolo od nepamäti synonymom poctivej práce, vysokej remeselnej zručnosti a kvality.

Obsahom vyučovania je zvládnutie základných kováčskych techník, zameraných na umelecké a výtvarné zladenie s realizáciou. Znamená to prechody od výtvarnej prípravy a navrhovania ku konečnému kováčskemu artefaktu.

 Práce žiakov prispievajú k skultúrneniu a zladeniu životného prostredia v spojení s architektúrou interiéru alebo exteriéru. Využitie ocele, medi, mosadze patrí k základným materiálovým vybaveniam prác žiakov.

Absolventi sú schopný uplatniť sa v rôznych umeleckých odboroch a pokračujú v štúdiu na VŠ ako- VUT Brno, VŠVU Bratislava, TU Košice...

Absolvent študijného odboru Umelecké kováčstvo a zámočníctvo dokáže prevádzkovať živnosť malej alebo strednej firmy. Dokáže produkovať  základný sortiment výrobkov malosériovej alebo remeselnej výroby.  Absolvent môže pracovať aj v remeselnej kováčskej alebo zámočníckej dielni, kde sa pracuje s kovom, či inými materiálmi. 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 

ZAMERANIE:
Umelecké kováčstvo a zámočníctvo 8233 M 02

 

 

images/resized/images/stories/demo/kovac/dsc_0014_150_91.jpgimages/resized/images/stories/demo/kovac/mreze_kovaci_150_100.jpgimages/resized/images/stories/demo/kovac/dsc_0041_150_110.jpgimages/resized/images/stories/demo/kovac/noze_1_150_100.jpg

 

 

 

 

 

Viac foto 

 

 

 

ako to u nás vyzerá