Zlatník

Zlatník

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

 

Zlatníctvo a strieborníctvo je oddelenie, ktoré svoju tradíciu vo výučbe mladých šperkárov odštartovalo v roku 1967.  Počas svojho štúdia si študenti osvoja tradičné technológie využívané v zlatníctve (filigrán, granulácia, cizelovanie, tepanie, zasadzovanie kameňov.....) a prostredníctvom nich aplikujú svoje návrhy do súčasných autorských šperkov alebo úžitkových predmetov. Študenti majú možnosť zhmotniť svoje vlastné myšlienky a to v rôznych materiáloch ako: striebro, meď, mosadz, drevo, minerály,..... ale aj v menej tradičných akými sú napríklad textil, plasty, sklo, atď. Práve táto otvorenosť odboru a experimentovaniu ako takému, zabezpečuje jedinečnosť každého šperku, ktorý je vlastnou výpoveďou indivídua – tvorcu.

Východiskom pre výrobu artefaktov je predmet navrhovanie šperkov, prostredníctvom ktorého si študenti osvoja proces predchádzajúci prácu v dielni. Práve vďaka tomuto si žiaci vypestujú vlastnosti a schopnosti, ktoré im pomôžu uplatniť a ďalej rozvíjať svoj talent.

Naši absolventi sú vďaka tejto forme výučby schopný uplatniť sa v živote ako samostatný tvorca alebo pokračovať vo svojom vzdelávaní na vysokých školách ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

ZAMERANIE:
Zlatníctvo a strieborníctvo 8233 M 01 

  

 

 

 

 

Viac foto 

 

 

 

ako to u nás vyzerá