Domov Štukatérstvo

Štukatér

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

Štukatérstvo bolo založené ako študijný odbor od 1.9.1996. Oddeleniu predchádzali Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na štukovú výzdobu, čo predstavuje orientáciu na historické omietky, nástenné maľby, cementové plastiky, umelé mramory, umelé kamene, epoxidové odliatky.

Obsahom výuky je zameranie na požiadavky starostlivosti o zachovanie kultúrneho a umeleckého dedičstva pamiatok na Slovensku. Štúdium sa postupne formovalo, a formuje, vytvára si štruktúru s dôrazom na plastické a plošné stvárnenie kópií, ale aj vlastných návrhov smerujúcich do moderného dizajnu alebo architektúry. Hlavné štukatérske materiály sú dopĺňané povrchovou úpravou ako je zlátenie, polychrómia, patinovanie atď.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Štukatérstvo 8267 M

 

images/resized/images/stories/demo/stukater/dsc07302_150_98.jpgimages/resized/images/stories/demo/stukater/dsc_0098_150_100.jpgimages/resized/images/stories/demo/stukater/dsc_0076_150_105.jpgimages/resized/images/stories/demo/stukater/dsc_0039_150_114.jpg

 

 

 

 

 

Viac foto 

 

 

 

ako to u nás vyzerá